Tělesné znaky brazilské fily

(podle plemenného standardu FCI)

Kohoutková výška:
Psi 65 – 75 cm
Feny 60 - 70 cm

Váha

Psi minimálně 50 kg, feny minimálně 40 kg.

Kůže

Velmi důležitý fyzický znak plemene je volná kůže. Silná a nápadná na krku, kde tvoří výrazné laloky. Někteří jedinci mají volnou kůži po celém těle.

Zbarvení

Všechny jednotné barvy kromě bílé, šedé myší, skvrnité, grošované nebo černotříslové. Žíhání základní barvy může být světlejší nebo tmavší. Černá maska je přípustná. Bílé skvrny mohou být umístěny na hrudi, tlapách a špičce ocasu. Větší jsou nepřípustné.

Hlava

Těžká, mohutná, v dobrém poměru k tělu. Při pohledu shora se podobá lichoběžníku. Při pohledu ze strany by se měly tlama a lebka sobě téměř rovnat, přičemž tlama je nepatrně kratší.

Lebka

Z profilu opisuje lehký oblouk od stropu k týlnímu hrbolu. Při pohledu zpředu je patrná šíře lebky.

Stop

Při pohledu zpředu prakticky chybí. Čelní brázda je lehce vyjádřena a mírně stoupá.

Tlama

Silná, Hluboká a široká, vždy v souladu s lebkou. Tlama je velmi důležitý fyzický znak plemene. Horní pysky jsou silné a visící, překrývají spodní pysky, tím formují dolní linii tlamy, která je téměř rovnoběžná s horní linií. Okraje pysků jsou vždy vidět.

Nos

Dobré vyvinutý s širokými nozdrami, nemají však šířku čelisti. Černě zbarvený.

Oči

Středně velké, mandlového tvaru, uložené dále od sebe a středně hluboko. Zbarvené jsou od tmavě kaštanové až po žlutou, vždy v souladu se zbarvením srsti. Díky nadbytku kůže má mnoho jedinců otevřená spodní víčka, což podtrhuje melancholický výraz plemene.

Uši

Visící, velké, silné ve tvaru písmene V, široké u nasazení. Zužující se k zaobleným špičkám.

Zuby

Spíše široké než dlouhé, silné a bílé. Horní řezáky jsou široké u kořene a s ostrými okraji. Špičáky jsou silné. Nůžkový skus je ideální, ale klešťový je přípustný.

Krk

Mimořádně silný a dobré osvalený, což působí dojmem, že je krátký. Na horní straně lehce klenutý a od hlavy dobře nasazený. Na hrdle se objevují laloky.

Horní Linie

Kohoutek je umístěn na spadající linii, hroty lopatek jsou položeny dále od sebe, a je níže než záď. Za kohoutkem linie mění směr a stoupá hladce k zádi, nemá však tendenci se vlnit nebo vyklenovat.

Trup

Silný, široký a hluboký, pokrytý tlustou a volnou kůží. Hrudník je delší než břicho. Délka těla se rovná výšce v kohoutku plus 10 % měřeno od ramene k sedací kosti.

Ocas

U kořene velmi silný, středně vysoko nasazený, dosahující k hlezennímu kloubu, prudce se zužující ke špičce. Když je pes vzrušený, ocas je nesený vysoko a v oblouku, u konce ocasu je výraznější. Ocas by se neměl dotýkat hřbetu nebo být zatočený.

Osrstění

Krátké, hladké, husté a těsně přiléhající k tělu.

Hrudní končetiny

Musí být rovnoběžné, s rovným nadprstím a silnými kostmi.

Tlapy

Se silnými a dobře klenutými prsty, avšak nesmějí být uzavřené. Nášlapné polštářky jsou tlusté, široké a hluboké. Správně postavené tlapy směřují kupředu. Drápy jsou silné a tmavé, ale mohou být bílé, je-li bílá špička prstu.

Chůze

Dlouhé, pružné a rytmické kroky, na pohled těžké, připomínající kroky velkých kočkovitých šelem. Hlavní charakteristikou při chůze je, že fila pohybuje souběžné nohama na jedné straně tzv. „velbloudí nebo kočičí krok“.

Vady

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Těžké vady

 • krátká tlama
 • malé uši
 • vysoko nasazené uši
 • příliš světlé oči
 • tvorba vrásek na lebce v případě, že pes je v klidu
 • předkus
 • chybění dvou zubů
 • horizontální vrásnění pod hrdlem, které netvoří lalok
 • měkký, sedlovitě formovaný hřbet
 • úzká záď
 • ocas nesený stočený nad hřbetem
 • příliš malá hloubka hrudníku
 • jakékoliv odchylky u nadprsní hrudní i pánevní končetiny
 • přehnaně úhlené pánevní končetiny
 • nedostatečně prostorný pohyb

Velmi těžké vady

 • malá hlava
 • suchý horní pysk
 • výrazný stop při pohledu zepředu
 • vystupující oči
 • chybění dvou zubů s výjimkou P1 (první třeňové zuby)
 • chybějící lalok
 • apatie nebo bázlivost
 • negativní reakce při výstřelu
 • kapří hřbet
 • vodorovná linie hřbetu (nestoupající k zádi)
 • záď příliš přestavěná
 • kravský postoj
 • nedostatečné úhlední pánevních končetin (rovná hlezna)
 • lehká kostra
 • chybějící substance
 • velikost přesahující standardem stanovené maximum
 • bíle odznaky pokrývající více než čtvrtinu těla
 • nedostatečná pigmentace okrajů očních víček
 • kulaté oči
 • kvadratická stavba těla 

Psi, u nichž je zjištěn zákrok na odstranění exteriérové vady a psi projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

POZN: psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela zapuštěná v šourku.

 

cze / eng